Nytt kommunikasjonsstudium ved BI

28. november 2012

Handelshøyskolen BI slår sammen to studier og vil fra høsten 2013 tilby bachelorstudiet i PR og markedskommunikasjon.

Studiet tilbys ved BI Oslo, Bergen og Trondheim.

BI har over 25 års erfaring med forskningsbasert undervisning i PR og markedskommunikasjon, med erfaring fra både norske og internasjonale kommunikasjonsmiljøer.

Les mer om studiet her

Søknadsfristen er satt til 15. april med rullerende opptak mot studiestart i august 2013.

Du kan også se alle nyheter her.