Rektorutdanning får toppkarakter

16. november 2012

Norske rektorer, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og leder i Skolelederforbundet er strålende fornøyd med Rektorutdanningen.

Handelshøyskolen BI har siden 2009 tilbudt deltidstudium i  rektorutdanning. Målet er at rektorene skal bli i bedre stand til å utføre lederoppgaver. I Aftenposten fredag 16. november får utdanningen toppresultater fra de 1300 skolelederene som har begynt på eller fullført utdanningen. Dette gjør at kunnskapsmininster Kristin Halvorsen ønsker å gjøre prøveprosjektet permanent. 

– Jeg har sjelden sett en så positiv evaluering. Så dette skal vi fortsette med. Forhåpentligvis kan utdanningen også bidra til at det blir lettere å rekruttere rektorer, sier Halvorsen til avisen.

Rektor Merethe Hansen (40) begynte på rektorutdanningen ved BI i 2010 og skal være ferdig i 2013.Hun mener noen av det  mest positive med studiet er at man kan få korrigert tradisjoner og magefølelsen med forskning. Hun legger samtidig til at utdanningen har gjort henne mer profesjonell og effektiv i jobben på Skøyenåsen skole. 

Leder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl sier til Aftenposten at det er et enda større behov for en rektorudannelse, nå som rektorrollen har endret seg. I evalueringen av studiet kommer det frem at studiet samsvarer med forventningene og er relevant, med god pedagogisk kvalitet. Utdannelsen oppleves som en anerkjennelse av rollen som rektor og er en viktig møteplass for, der rektorer kan få støtte og bygge nettverk. 

Du kan også se alle nyheter her.