Samler ressurser for å styrke fagmiljøene

13. desember 2012

Styret ved Handelshøyskolen BI har vedtatt å flytte virksomheten ved BI Drammen og BI Kristiansand til sine øvrige avdelinger.

Beslutningen er et ledd i BIs nye regionale satsing. Skolen vil i årene som kommer konsentrere sine faglige ressurser på færre, men større undervisningsmiljø.

Styrets beslutning innebærer en styrket satsing på fagmiljøene i de tre største norske studentbyene; Bergen, Trondheim og Stavanger, i tillegg til hovedbasen i Nydalen i Oslo.

- BI må samle ressursene til færre og større fagmiljø om vi skal levere forskningsbasert undervisning på det høye nivå våre studenter og norsk næringsliv har behov for. Det er bakgrunnen for styrets beslutning, sier styreleder ved Handelshøyskolen BI, Terje Venold.

Forskningsbasert undervisning

Avgjørelsen betyr at BI stopper opptaket av nye heltidsstudenter i Drammen og Kristiansand fra og med høstsemesteret 2013. Virksomheten avvikles deretter i løpet av maksimalt to år.

- Vi har stor forståelse for at dette er en trist nyhet for våre studenter og ansatte i Drammen og Kristiansand. Men det har vist seg vanskelig å bygge opp store nok fagmiljøer ved de minste skolene. Ved å flytte undervisningen til større studiesteder vil vi være i stand til å gi studentene våre enda mer forskningsbasert undervisning og dermed økt faglig tyngde etter endt utdanning. Det er tross alt det viktigste for de fleste av våre studenter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Alle studenter får tilrettelagt løsninger slik at de kan fullføre sine påbegynte studieløp. Ingen ansatte sies opp. Allerede i morgen innledes en dialog mellom de berørte og ledelsen, slik at de sammen skal komme frem til best mulig løsninger for de det gjelder.

Lokalt og internasjonalt

I forkant av dagens styremøte har lokalt næringsliv uttrykt bekymring for at BI skal forsvinne når undervisningen flyttes. Dette tilbakevises på det sterkeste.

- Vårt tette samarbeid med næringslivet i Drammen og Kristiansand vil bli tatt vare på. De største prosjektene drives allerede fra vår hovedbase i Nydalen i Oslo. Vi skal ta vare på alle våre samarbeidspartnere gjennom å tilby stadig høyere kvalitet på vår faglige og forskningsbaserte kompetanse, sier Colbjørnsen.

BI har i løpet av de siste årene vokst til å bli en handelshøyskole på høyt internasjonalt nivå.

- Denne omleggingen er en faglig fundert satsning. Den kommer studentene til gode gjennom å gjøre både gjøre studiestedene og utdanningen mer attraktiv. BI skal være en faglig tung handelshøyskole på et høyt europeisk nivå. Det skal både våre studenter og de som ansetter dem etter endt utdanning få maksimal nytte av, sier Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.