Anerkjent PR-professor til Handelshøyskolen BI

16. januar 2013

Professor Dr. Ansgar Zerfass er tilsatt som professor II ved BI.

Professor Dr. Ansgar Zerfass− Zerfass har betydelig erfaring fra kommunikasjonsfaget og vil bidra med dybdeinnsikt i forskningen som vil være viktig i utviklingen av BIs programmer og kurs, sier Professor Peggy S.Brønn ved institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI.

Dr. Zerfass kommer fra Universitetet i Leipzig, Tyskland, hvor han som professor i kommunikasjon har publisert 29 bøker og mer enn 150 artikler om strategisk virksomhetskommunikasjon.

Dr. Zerfass har mottatt flere forsknings og kommunikasjonspriser for sitt fremragende arbeid og er tidligere utnevnt til ‘PR Head of the year’ i Tyskland. Han er også redaktør av det amerikanske tidsskriftet ‘International Journal of Strategic Communication’. Dr. Zerfass er også Executive Director i EUPRERA, en viktig europeisk organisasjon for utdanning og forskning innen PR. Dr. Zerfass er leder av den årlige ‘European Communication Monitor survey’.

Du kan også se alle nyheter her.