BI legger om undervisningen i innovasjon og entreprenørskap

9. januar 2013

Det har vist seg vanskelig å få nok studenter til masterprogrammet Innovasjon og Entreprenørskap. Selv om BI nå avvikler dette studiet vil det være mulig å velge kurs i innovasjon- og entreprenørskap via andre studier.

- Innovasjon og Entreprenørskap er sentrale fagområder for en handelshøyskole som BI. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få nok studenter til ta vårt toårige masterprogram på heltid på dette fagfeltet. Derfor avvikler vi nå dette studiet, og tilbyr i stedet innovasjon- og entreprenørskap i form av egne kurs i våre andre studier, sier Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI.

- Det er synd å avvikle et masterprogram som holder et godt faglig nivå, men vi er sikre på at vi skal greie å tilby fullverdig undervisning i innovasjon og entreprenørskap på masternivå gjennom våre andre studier og program , sier Colbjørnsen.

Bachelorstudiet i entreprenørskap og økonomi fortsetter som tidligere.

- Både våre studenter og næringslivet forventer at våre masterprogram hevder seg i konkurranse med de beste utenlandske skolene. Da kan vi ikke spre våre faglige ressurser på for mange enkeltstående studier, men må i stedet konsentrere oss om å utvikle et tilbud som er mer spisset, men som til gjengjeld samler nok norske og utenlandske masterstudenter til å skape et dynamisk og bærekraftig læringsmiljø, avslutter rektor Colbjørnsen.

Avviklingen innebærer at det ikke skal tas opp nye studenter på masterstudiet i innovasjon og entreprenørskap fra høsten 2013. Kullet som ble tatt opp høsten 2012, vil få tilbud om å gjennomføre studiet som planlagt. Informasjon om dette gis til hver enkelt student.

Du kan også se alle nyheter her.