Frikjent for vitenskapelig uredelighet

31. januar 2013

En tidligere ansatt ved Handelshøyskolen BI er frikjent for beskyldningene om vitenskapelig uredelighet i en doktorgradsavhandling i fra 2004.

Vedtaket, som er enstemmig og endelig, er fattet av et klageutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Klageutvalget har med dette overprøvd Granskingsutvalgets tidligere uttalelse om vitenskapelig uredelighet i avhandlingen.

- Frifinnelsen er helt i tråd med BIs konklusjon da saken ble behandlet internt tilbake i 2010. Vi er nå glade for å kunne legge denne vanskelig saken bak oss. Påstander om vitenskapelig uredelighet er noe av det mest alvorlige som kan rettes mot en faglig medarbeider og en vitenskapelig institusjon, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Saken har versert siden 2010 og har vært en stor belastning for de berørte.
Du kan også se alle nyheter her.