Nordisk studie av forretningskultur

23. januar 2013

En ny studie ved Handelshøyskolen BI viser at det er store kulturelle forskjeller i hvordan arbeid utføres og organiseres av ledere i nordiske land.

Onsdag 23. januar skrev Dagens Næringsliv om forskningsprosjektet til førsteamanuensis og leder for Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Gillian Warner – Søderholm, som viser at det er viktige kulturelle forskjeller mellom hvordan ledere i nordiske land kommuniserer, utøver ledelse, tar beslutninger og tar eller unngår ledelse.Gillian Warner Søderholm

-Svensker, dansker, finner og nordmenn som jobber på prosjekter sammen bør lære av hverandre og utnytte hverandres styrker, ikke irritere seg over de sære ulikhetene, sier Warner – Søderholm.

Undesøkelsen har blitt utført gjennom en omfattende spørreundersøkelse blant 700 nordiske ledere i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Du kan også se alle nyheter her.