Økning i antall doktorgrader

4. januar 2013

Ved Handelshøyskolen BI disputerte 12 kandidater til doktorgrad i 2011, mot 8 i 2010. Høsten 2012 hadde BI 84 doktorgradsstipendiater, mot 74 og 76 de foregående årene.

Tirsdag 2.januar skrev Finansavisen om doktorgradsstipendiat Leif Anders Thorsrud (31) ved Handelshøyskolen BI.

Doktorgradsstipendiat

Faksimile Finansavisen 2. januar

Thorsrud forsker blant annet på konjunkturanalyser på tvers av land, og på tilbuds- og etterspørselssjokk i oljesektoren. Som en del av doktorgraden underviser han bachelorstudenter ved BI, og jobber tillegg i en 20-prosents stilling i Norges Bank.

-Gjennom jobben opplevde jeg at det kreves noe ekstra for å komme opp til et høyere nivå. I dag er kunnskapsnivået høyt, og forskningsfronten ligger langt frem og jeg hadde et behov for å kunne mer, sier Thorsrud til avisen.

Statistikk fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) viser at det i 2011 ble gjennomført 1327 doktorgradsdisputaser ved norske lærersteder.

Du kan også se alle nyheter her.