Behandling av kritikk mot rektor og styreleder

25. februar 2013

Styret ved Handelshøyskolen BI har i dag behandlet kritikken fra Forskerforbundet BI (FBI) og BIFA/Parat (BIs fagforening for administrativt ansatte) mot rektor, og kritikk fra FBI mot styrets leder.

Styret ved Handelshøyskolen BI vil gi følgende redegjørelse for sin behandling av saken:

Styret mottok i begynnelsen av februar brev fra to fagforeninger ved BI. Brevene inneholdt kritikk mot rektor. Ett av brevene inneholdt i tillegg kritikk mot styrets leder.

Styret inviterte derfor lederne for fagforeningene til å komme til styret og gi en nærmere redegjørelse for kritikken og grunnlaget for den.

Styret ved Handelshøyskolen BI har i dag behandlet kritikken fra de to fagforeningene. Fagforeningene møtte og utdypet kritikken. Rektor var til stede og fikk anledning til å uttale seg om kritikken mot ham. Styrets leder fratrådte som inhabil ved behandlingen av kritikken fra den ene fagforeningen mot ham, og han fikk anledning til å uttale seg om kritikken mot ham.

- Styret tok FBIs innspill til orientering, og konkluderte med at de har full tillit til styreleder Terje Venold, sier nestleder i Styret, Maalfrid Brath.

- Styret tok FBIs og BIFA/Parats innspill til orientering, og konkluderte med at de har full tillit til rektor Tom Colbjørnsen, sier styreleder ved Handelshøyskolen BI, Terje Venold. – Styret legger stor vekt på at ledelsen ved rektor og fagforeningene sammen finner formen for videre samarbeid hvor BIs beste står i fokus.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, tar styrets behandling til etterretning.

- Jeg ønsker nå å se fremover, og er innstilt på å bruke våre ulike samarbeidsfora til å videreutvikle samarbeidet mellom BIs ledelse og fagforeningene til beste for BI, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.