Får jobb før endte studier

14. februar 2013

Over 70 prosent av alle siviløkonom- og masterstudenter ved BI får tilbud om jobb før endte studier, og 40 prosent av studentene får mer enn ett jobbtilbud. Det viser arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2013.

- Den store etterspørselen etter våre kandidater viser at vi leverer relevant utdanning av høy kvalitet som er etterspurt både i næringslivet og i offentlig forvaltning, sier rektor. Tom Colbjørnsen til Dagens Næringsliv som onsdag 13. februar omtalte undersøkelsen. Les saken her

BI studenter

Faksimile Dagens Næringsliv 13.februar

Undersøkelsen viser også at tidligere BI-studenter finner jobb gjennom andre kanaler enn tradisjonelle jobbannonser. Personlige nettverk og selskapets hjemmesider er viktige faktorer for de nyutdannede. - BI legger stor vekt på kontakt med næringslivet. Vi har mye å vinne på å koble utdanning og arbeidsliv tettere sammen. Det er gledelig at undersøkelsen reflekterer en stor etterspørsel etter BI studentenes allsidige kompetanse, fortsetter rektor Tom Colbjørnsen.

Interessante oppgaver fremfor lønn

I valg av jobb nevnes interessante arbeidsoppgaver, personlig utvikling og læringsmiljø oftest.

Lønn er fortsatt en viktig faktor ved valg av jobb, men også relevante arbeidsoppgaver og personlig utvikling veier tungt for våre studenter, avslutter rektor Tom Colbjørnsen.

98 prosent av studentene opplever at utdanningen fra BI er direkte relatert til arbeidsoppgavene i sin nye jobb, og 9 av 10 kandidater ser positivt på sine fremtidsutsikter med en bakgrunn fra BI.

Du kan også se alle nyheter her.