Næringsliv i praksis

15. mars 2013

Oppnå en god forståelse av virksomheten, anvend håndtverket på en skikkelig måte og bruk sunn fornuft var noen av Lars Titlands viktigste råd, da han mandag 25. februar foreleste om verdivurdering av selskaper for 4 års siviløkonomstudenter i kurset Graduate Applied Valuation ved BI.

Titland som til daglig arbeider som kapitalforvalter i London, brukte forelesningen til å dele praktiske erfaringer med studentene, hentet fra relevante case. På agendaen stod blant annet en analyse av verdiene i selskapene Carlsberg og Seadrill.

Næringslivsrelevans

Lars Titland

Lars Titland

Kurset Graduate Applied Valuation er et godt eksempel på BIs næringslivrelevans, hvor gjesteforelesere fra næringslivet og praktisk orienterte businesscases skal forberede siviløkonomstudentene på arbeidslivet.

Gjennom å øve på ulike forretningssituasjoner som et selskap kan komme opp i, skal studentene trenes opp til å evaluere de mulighetene som ligger i de ulike casene og komme til en beslutning.

-Undervisningen ligger tett opp til det man gjør i praksis. Noe av hensikten med å invitere folk fra næringslivet inn i undervisningen, er å synliggjøre koblingen mellom det studentene lærer i kurset, som vi mener man må ha en grunnleggende forståelse for og hvordan det er ute i arbeidslivet, sier Professor Øyvind Norli som tidligere har undervist i kurset.

Du kan også se alle nyheter her.