Debatten BI 2020: Læring er viktigst

12. april 2013

Oppriktig engasjement og fokus på læring preget debatten i Oasen på tirsdag. Et hundretalls ansatte og studenter møtte opp for å diskutere BIs fremtid.

Debattpanelet

Debattpanelet

‘Hvordan ser BI ut i 2020?’ var det overordnede spørsmålet for debatten, som tok utgangspunkt i rapporten knyttet til BI2020-prosjektet. Debattleder Tor Haugnes stilte gode og utfordrende spørsmål til panelet, med representanter fra BIs ledelse, faglige stab, admininstrasjon og studenter.

PublikumFlere hundre ansatte og studenter møtte opp for å delta i debatten.

Først med PC

Marius Eriksen, direktør for strategisk økonomistyring, innledet debatten ved å trekke linjer tilbake til egen studietid ved BI. – Vi var det første kullet studenter i Norge som var pålagt å ha med egen PC i undervisningen. Allerede den gang hadde BI en fremoverlent holdning til teknologi, fortalte Eriksen.

Store endringer

Utviklingssjef ved LearningLab, June M. Breivik, understreket at vi er nødt til å ta innover oss de store endringene som skjer i utdanningsmarkedet internasjonalt for fortsatt å kunne tilby relevans for studentene. - Det å klare å manøvrere i kunnskapsjungelen og vite hvordan man skal sortere informasjon, vil bli en av studentens viktigste kompetanser i fremtiden, tror Breivik.

Delt i synet

Andreas Bryhn Edesberg var studentstemmen i panelet, og delte erfaringer fra sin egen studiehverdag ved BI. - Studentmassen er delt i synet på teknologi og hvordan man bruker det i studiene. En stor del av studentmassen noterer fortsatt for hånd, og blir sterkt oppfordret av foreleseren til å gjøre det, spesielt i matematiske fag. Selv har jeg stort utbytte av videoforelesninger fra f.eks KhanAcadmy, og tror helt klart video er fremtidens undervisningsform, sier Edesberg. Flere arenaer for læring Nils Øby, studiesjef ved Bachelor-administrasjonen, la vekt på at vi må skape flere arenaer hvor møtet mellom student og foreleser kan foregå. - Foreleseren vil alltid være viktig for studenten, men rollen og møteplassen vil sannsynligvis endre form. Mindre fokus på teknologi og mer fokus på læring var et gjennomgående tema under hele debatten.

Du kan også se alle nyheter her.