Rekordhøye søkertall til BI

22. april 2013

Aldri før har så mange søkt seg til Handelshøyskolen BI. Totalt er det 11 100 søkere til bachelor- og masterstudiene ved BI.

Totalt sett øker søkermassen til BI med 28,3 prosent. Rektor Tom Colbjørnsen er godt fornøyd med tallene, spesielt med tanke på stadig tøffere internasjonal konkurranse.

- Målet er å løfte oss slik at vi kan hevde oss blant de beste handelshøyskolene i Europa. Derfor har vi foretatt strategiske grep som innebærer faglig spissing og konsentrasjon av ressursene. Det er gledelig at vi evner å være en attraktiv skole for så mange potensielle studenter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

SIVILØKONOMSTUDIET

Siviløkonomstudiet opplever en fremgang på hele 25 prosent, og har med det 834 søkere.

- Med tanke på at det i dag er mulig å utdanne seg til Siviløkonom ved hele 11 norske utdanningsinstitusjoner er dette gode tall, sier rektor Colbjørnsen.

Internasjonale søkere

BI har i år mottatt 2769 internasjonale søknader. På bachelornivå kommer den største andelen søknader til studiet Bachelor in Business Administration (BBA) med 1347 søkere.

På masternivå har programmet Master in Business (masterdelen av siviløkonomstudiet) 403 internasjonale søkere.

- Utviklingen er meget interessant. En internasjonal campus bidrar positivt til ambisjonen vår om å løfte oss internasjonalt. Samtidig vet vi at flere andre høyskoler og universiteter opplever en sterk vest i internasjonale søkere. På BI er vi nøkterne i forhold til hvor mange av disse som faktisk er reelle søkere, sier rektor Tom Colbjørnsen.

BACHELORSTUDIENE

Det er stor interesse for BIs bachelorstudier. Også i år peker Eiendomsmegling samt Økonomi- og administrasjon seg ut med henholdsvis 1572 og 1876 søkere. Eiendomsmegling går med dette opp 15 prosent fra 2012, mens Økonomi- og administrasjon viser en økning på 2 prosent.

På bachelorstudiene øker andelen norske søkere med 4,5 prosent siden 2012.

MASTERSTUDIENE

De mest populære studieretningene på Masterstudiene er Business (Masterdelen av Siviløkonomstudiet) og Financial Economics med 819 og 385 søkere.

Alle masterprogrammene opplever økning, og andelen norske søkere øker med 12,5 prosent siden 2012

Du kan også se alle nyheter her.