“Speed”-datet eiendomsmeglerbransjen

16. april 2013

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) inviterte 10. april avgangsstudenter ved eiendomsmeglerstudiet på BI i Oslo til å få innsikt i deres ”kommende arbeidsdag”.

NEF sin studentdag ble lagt opp med 11 ”speed”-foredrag à 15 minutter. -Vi var spente på oppslutningen i forkant, men det viste seg å være ubegrunnet. Cirka 120 studenter møtte tilslutt opp for å få med seg foredragene. Hensikten med dagen var at studentene skulle få møte de aktørene som finnes i meglerbransjen – uansett på hvilken side av bordet man havner. Vi ønsket å vise hvordan bransjen jobber og det store mangfoldet i bransjen, sier markedssjef Peter Rånås i NEF.

Bredden i foredragsholderne var stor. Studentene fikk høre representanter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, HELP Forsikring, Krogsveen Eiendomsmegling, Norwegian Claims Link, Protector Forsikring, Eie Eiendomsmegling, Eiendomsmegler Dahl, Advokatfirmaet GRETTE, og Finn.no

Studentene fikk blant annet høre foredrag om en spennende meglerhverdag, viktigheten av fagansvarliges rolle, markedsføring av eiendom, eierskifte – og kjøpsforsikring med rettspraksis. De kommende eiendomsmeglerne som snart skal ut i jobb fikk også med seg noen tips om hva foretakene ser etter ved rekruttering og viktigheten av rett innhold i arbeidskontrakten. -Det er første gang vi arrangerer et slikt arrangement og var i utgangspunktet skreddersydd for 3. årsstudentene. Fremover kan vi tenke oss å arrangere noe liknende for 1. årsstudentene for å vise også dem alle mulighetene yrket gir, samt motivere dem til hardt arbeid gjennom studiene, sier Rånås.

Du kan også se alle nyheter her.