Standardiserte studenter?

31. mai 2013

– Jeg ønsker Kristin Skogen Lunds forslag om nasjonale prøver i matematikk for lærerutdanningene velkommen. Tilsvarende støtteerklæring får ikke Finn Jørgensens forslag om å innføre det samme for økonomiutdanningene (DN, 28. mai).

[NO]Prorektor Dag Morten Dalen[/NO][EN]Dag Morten Dalen, Provost[/EN]

EKSAMEN: Høyskoler som senker listen for gode karakterer vil skuffe bedriftene, skriver Dag Morten Dalen.

Jeg ønsker Kristin Skogen Lunds forslag om nasjonale prøver i matematikk for lærerutdanningene velkommen. Tilsvarende støtteerklæring får ikke Finn Jørgensens forslag om å innføre det samme for økonomiutdanningene (DN, 28. mai).  

Lærerutdanningene utdanner lærere som skal undervise etter en læreplan. Da er det på sin plass med standardiserte prøver som sikrer et minimum av kvalifikasjoner. 

Formålet med økonomiutdanningene er på sin side å gi studentene grunnleggende kompetanse for jobber innenfor næringsliv og forvaltning. Solide fagmiljøer og et godt samarbeid med næringslivet bør være utgangspunktet for å forme innholdet studiene. Her må høyskolene ha frihet til å forme studier som er godt tilpasset det lokale fagmiljøet og arbeidsmarkedet. 

Standardisering av eksamener vil kreve en ensretting av undervisningen på alle landets høyskoler, noe som igjen vil svekke høyskolenes evne til å utvikle pedagogikk og studieinnhold. Studentene skal ut i et næringsliv med et mangfold av oppgaver - ikke undervise elever etter læreplaner. 

Hva så med bukken og havresekkproblemet som motiverer Jørgensens forslag? 

Bedriftene og de som fører tilsyn med høyskolene kan kreve presise beskrivelser av læringsmålene, slik at alle vet hva de kan forvente av kompetanse i basisfagene. Høyskoler som senker listen for gode karakterer, vil skuffe bedriftene og redusere skolens muligheter for å tiltrekke seg studenter. 

Ordningen med ekstern sensor er ikke avskaffet. Vi er pålagt et system med eksternt tilsyn av eksamener, men skolene har større frihet enn tidligere i hvordan eksterne sensorer kontrollerer sensuren.

Du kan også se alle nyheter her.