Flere fra offentlig sektor tar etterutdanning ved BI

17. juni 2013

40 prosent av de som gjennomfører etter og - videreutdanningen ved Handelshøyskolen BI kom fra offentlig sektor og innebærer en økning fra fjoråret. Det viser tall fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013.

Rektor ved BI, Tom Colbjørnsen synes utviklingen er interessant og forstår godt hvorfor det har vært en økning i offentlige ansatte på etterutdanningsprogrammene ved skolen.etterutdanning

- Offentlig sektor skal videreutvikle velferdsstaten og håndtere eldrebølgen i en fremtid med knapphet på arbeidskraft og redusert økonomisk handlingsrom. Effektivisering skal kombineres med økte krav til kvalitet. BI har mye å bidra med i håndteringen av slike utfordringer, og virksomheter som videreutdanner sine ansatte ved BI gjør relevante valg. Satsing på kompetanseutvikling blir bare viktigere i årene som kommer, fortsetter rektor Colbjørnsen til Dagsavisen som omtalte undersøkelsen mandag 17. juni.

Behov for kompetanse i offentlig sektor og stadig endringer gjør at mange vender tilbake til skolebenken. Morten Andersen som til daglig jobber i Cyberforsvaret en avdeling i Forsvaret, er en av flere som har bestemt seg for å ta etterutdanning ved BI.

- I staten gjelder det en del formelle krav, som at man må ha papirene i orden for å i det hele tatt kunne kvalifisere seg for en stilling. Det gjør at det er attraktivt med mer utdanning, forteller Andersen.

Etterutdanning gir karriereløft

Betydningen av å øke kompetansen relatert til arbeidet, styrke sine karrieremuligheter og øke sin personlige kompetanse er årsaken til at mange velger å ta etter og – videreutdanning.

-Jeg følte at jeg trengte påfyll, men ikke bare det: Jeg tar også utdanning slik at jeg kan ta på meg større oppgaver etter hvert sier Andersen.

Du kan også se alle nyheter her.