Internship på timeplanen

5. juni 2013

Med BIs internship program på timeplanen, har 16 siviløkonomstudenter til høsten fått muligheten til å kombinere teori og praksis utenfor klasserommet.

internship Tirsdag 4. juni møttes studenter, representanter fra næringslivet og ansatte tilknyttet kurset til en felles samling ved Handelshøyskolen BI. Når kurset for tredje gang starter opp i august, skal studentene tilbringe 8 uker i en bedrift, etterfulgt av 6 uker med intensive kurs. I år er 11 bedrifter tilknyttet kurset, hvorav både norske og internasjonale aktører er representert. Blant disse er: Opera Software, BackeGruppen, DNB, DNV, Nordea, Norges Rederiforbund, Posten, PA Consulting Group, Telenor, Oslo Havn og Microsoft. Les og se videointervju med noen av deltakerne på studenttorget.no.

-Vi opplever stor interesse fra næringslivet for våre internship program. Flere og flere ønsker å være en del av dette samarbeidet og vi er stolte av å kunne tilby våre studenter arbeidserfaring i spennende og relevante bedrifter. På bakgrunn av suksessen og de positive tilbakemeldingene, jobber vi med å utvide vårt tilbud til flere BI master fra høsten 2014, sier Internship koordinator ved BI Karriereservice Dorthe-Beate Lia.

Forventningerogerfaringer

På programmet stod blant annet en gjennomgang av kursets faglige innhold, samt forventinger og erfaringer knyttet til intenship. De fremmøtte fikk høre Silje Bogen fra Opera Software, dele sine viktigste råd for et vellykket internship og hvilke forventinger bedriften har til studentene. Bogen pekte også på viktigheten av å velge riktig kandidat for bedriften og behandle studentene på lik linje med de ansatte. Innlegg ble etterfulgt av BI- student Ingrid Marie Zeiner, som delte sine erfaringer som intern hos DNB Consulting. Noen av Zeiners viktigste tips til studenten var å tørre å utfordre seg selv og utnytte den muligheten de har fått.

Om BI internship

Høsten 2011 satte BI for første gang internship på timeplanen. Utdanningsmodellen legger til rette for at studenter skal få muligheten til å arbeide hos en arbeidsgiver med relevante oppgaver i en kortere periode. Samtidig som det stilles krav til teoretisk forankring i arbeidsoppgavene og innlevering av en prosjektoppgave. Les mer om BIs internship program, eller ta kontakt med karriereservice ved ditt studiested.

Du kan også se alle nyheter her.