Nye parkeringsvilkår fra 1. juli 2013

25. juni 2013

De 280 gratis studentparkeringsplassene i BI-bygget faller bort fra 1. juli 2013.

Avantor AS har fra 30.06.2013 sagt opp BI-studentenes parkeringsplasser i parkeringshuset under BI-bygget hvilket de i henhold til avtalen hadde anledning til. De etablerte 280 gratis studentparkeringsplassene i BI bygget, bortfaller fra denne dato. Som en erstatning vil Avantor AS fra 1.juli etablere ca. 180 rabatterte plasser på uteområdet øst for BI-bygget i Sandakerveien på den åpne plassen over T-baneløpet. Selv om disse plassene ikke bare forbeholdes BI studentene, mener Avantor at øvrig publikum i stor grad vil velge andre parkeringsplasser i området. I tillegg kan BI-studentene parkere på kommersielle vilkår i parkeringshuset under campus Oslo. 

Årlig godtgjørelse til studentaktiviteter

Som en erstatning for gratis studentparkering, vil Avantor AS tilgodese BI med en årlig godtgjørelse. BI er nå i dialog med ledelsen i SBIO for å diskutere hvilke studentrelaterte tiltak midlene kan brukes til, noe leder for SBIO, Christophe Cunen-Classens, er godt fornøyd med.

- Vi ser frem til å gå i dialog med BI om hvilke konkrete velferdstiltak disse midlene skal benyttes til sier, SBIO-leder Christophe Classens. 

Også direktør for strategisk økonomistyring, Marius Eriksen, understreker at studentene vil kompenseres i form av velferdsgoder. 

- Vi ønsker at disse disponible midlene skal komme studentene til gode og antyder at ca. 2 mkr pr år vil bli øremerket som tilskudd til kafedrift i D-blokken og andre tiltak. 

Mer plass til studentene

Mer plass til studenteneI starten av oktober vil en ny studentsone stå klar i D1. Området vil blant annet inneholde flere arbeidsplasser til studentene og nye lokaler til SBIO. Dette betyr at et stort areal er satt av til ny 24/7 sone. Denne ligger i fasaden og vil få godt med dagslys og gi et bedre studiemiljø. Selve utformingen av sonen for ledelsen, linjeforeninger, utvalg og lignende i SBIO er laget med tanke på å forberede studentene på arbeidslivet. Derfor vil det være en åpen og transparent planløsning med både kreative soner og gruppearbeidsplasser. Caféen blir et sosialt samlingspunkt med skjenkebevilling. Den vil også brukes aktivt som en uformell arena for studiemestring og nettverksbyggende aktiviteter både på dagtid og om kveldene. Handelshøyskolen BI investerer betraktelige midler for å tilby studentene de beste fasilitetene.

Rabatterte parkeringsplasser

Kart: Rabatterte parteringsplasser

 

Du kan også se alle nyheter her.