Forskningspris til BI-studenter

2. august 2013

BI-studentene Saddaf Sarwar og Javad Mushtaq ble nylig kåret til vinnere av beste masteroppgave med Oslo-tematikk av Kunnskap Oslo og Oslo kommune.

I tillegg til påskjønnelsen fra Kunnskap Oslo og Oslo Kommune mottok siviløkonomene Javad Mushtaq (24) og Saddaf Sarwar (25) en forskningspremie på 50.000 kr for sin masteroppgave “Oslo Maritime Finance Cluster. Navigating Towards a Knowledge Driven Future"

BI-studentene har i sitt forskningsbidrag analysert hvorvidt den maritime finans – og tjenesteklyngen i Oslo kan redefineres for å opprettholde en klyngedynamikk og tiltrekke seg internasjonale aktører, samtidig som stadig flere Norske redere flagger ut.

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsmiljøer. Kunnskap Oslo deler årlig ut pengepremier for beste Oslo-forskning. Premiene er finansiert ved gave fra Oslo kommune. En fagkomité har vurdert forslag til kandidater fra alliansens medlemmer og innstilt til premiering.

Et maritimt løft

Oppgaven som ble presentert for Nærings – og handelsdepartementet i juni anvender et begrepsapparat og analysemodell utviklet i det nasjonale forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” ledet av Professor Torger Reve og Førsteamanuensis Amir Sasson ved BI. 

-Studentene analyserer den næringen som er selve den internasjonale kjernen i næringslivet i Oslo. Maritim og offshore finans er det Oslo er mest kjent for globalt, og begrepet "Norwegian docs" er i ferd med å bli et begrep når det kommer til finansiering av rigger og skip. Begrepet henspeiler på kvaliteten på hele den maritime klyngen, inklusiv kvaliteten på rettsvesen og myndigheter og samspillet mellom aktørene, sier veileder for oppgaven, sier Reve.Aktiv student

Det er ikke første gangen Javad Mushtaq utmerker seg. 24-åringen har funnet en rekke priser og stipender i løpet av sitt studieløp, blant annet Årets Økonomistudent i Norge, del av vinnergruppen av Harvard Business Schools MOC-pris, Alarga-stipend, sommerstipendiat, A. Wilhelmsen Stipendiat og Presidential Scholarship på BI. 

Du kan også se alle nyheter her.