Organisasjons­utvikling og endring

23. august 2013

"Uten endring vil man ikke overleve i dagens samfunn, sier Linn Slettum Bjerke som er organisasjonskonsulent og foreleser i kurset Organisasjonsutvikling og endring ved Handelshøyskolen BI.

Team, avdelinger og organisasjoner står stadig overfor nye utfordringer. Ledere og fagspesialister må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere. Det er viktig å utvikle fleksible team og organisasjoner som kan tilpasse seg endringer gjennom skrittvise læreprosesser.

I følge Linn Slettum Bjerke har endring blitt en nødvendig del av organisasjonenes virksomhet.Det har gått fra å være et prosjekt i en avgrenset periode til å bli en del av den daglige rutinen til bedrifter. Endringskompetanse er i dag en nødvendig kjernekunnskap for ledere.

- Uten endring vil man ikke overleve dagens samfunn", sier hun. Linn er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser.
Fagansvarlig for kurset Organisasjonsutvikling og endring er Morten Emil Berg, Amanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. Han er opptatt av innvolvering i en endringsprosess.

- Det er viktig å skape eierskap til endringsarbeidet og utarbeide felles mål. Da må man ha de rette verktøyene og innvolvere alle parter. Når man driver med endringsprosesser har man lett for å møte motstand og innvendinger. Da er det viktig å ha konkrete verktøy og en felles forståelse", sier han.

Er du ledere eller jobbe med HR? Kanskje du er en konsulent som jobber med utvikling og endring? Da kan dette kurset Organisasjonsutvikling og endring være midt i blinken for deg. Men alle andre som er opptatt av endring og utviklingsarbeid har også nytte av kurset.Kurset er praktisk rettet og trekker også egen organisasjon inn i læringen. Man treffer likesinnede, et nettverk av folk som arbeider med endring.
Dette kurset går gjennom de ulike fasene i en endringsprosess, trinn for trinn. Spesiell vekt legges på "suksessfaktorer og fallgruver" ved endring.

- Hvis du er i jobb vil kurset være en fantastisk mulighet til å arbeide med relevante problemstillinger sammen med eksperter og medstudenter og få hjelp til å løse dine nåværende og fremtidige utfordringer, sier Linn Slettum Bjerke.

Kurset gjennomføres høsten 2013 i Trondheim fordelt på tre todagers-samlinger. For mer informasjon om kurset og oversikt over datoer for samlingenes les mer her.

Du kan også se alle nyheter her.