Den komplette campus

8. oktober 2013

Splitter nye studentlokaler ved Handelshøyskolen BI i Oslo har åpnet. Lokalene inneholder cafe, arbeidsplasser samt nye lokaler til studentforeningene.

Rektor Tom Colbjørnsen er glad for å kunne utvide med nye, gode lokaler til studentene og peker på satsningen som strategisk viktig for BI.

- BI har som mål å skape et miljø som inspirerer til læring gjennom samspillet mellom faglige og utenomfaglige aktiviteter. Læring i studietiden er mer enn bare fag. De nye studentlokalene er et viktig steg for å skape det komplette læringsmiljø og campus for våre studenter, sier rektor Colbjørnsen til HegnarOnline.

FORBEREDT PÅ ARBEIDSLIVET

Gruppearbeidsplasser og åpne kreative soner er laget med tanke på å forberede studentene på arbeidslivet. Planløsningen er åpen, transparent og har godt med dagslys.

Leder for studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), Anette Sofie Gabrielsen, er godt fornøyd med løsningen, men erkjenner at hun først var skeptisk til å gi opp sitt gamle kontor til fordel for åpent landskap.

-Før satt vi adskilt i ulike kontorer, mens nå blir vi samlet i et åpent landskap. Jeg tror dette vil ha mye å si for samhold og samarbeid mellom de ulike organene i SBIO. Jeg tror også det nye arbeidsområdet vil bidra til flere studenter ønsker å engasjere seg i studentforeningen, sier Gabrielsen.

EN GOD LÆRINGSARENA Rektor Tom Colbjørnsen åpner den nye kroa offisielt med snorklipping.

Sonen vil brukes aktivt som en uformell arena for studiemestring og nettverksbyggende aktiviteter både på dagtid og om kveldene.

- Den imponerende utenomfaglige aktiviteten blant studentene er viktig for å bygge broen mellom fag og praksis. Vi skaper nå en god og åpen læringsarena som vil bidra til verdifull kunnskapsutveksling og samspill mellom studentene, avslutter rektor Colbjørnsen.

For Gabrielsen innebærer et åpent landskap et tettere samarbeid mellom studentene på tvers av ulike linjer, utvalg, prosjekter og stabsfunksjoner.

- Det er ikke like naturlig å slå av en prat eller spontant utvekslideér når man sitter adskilt, som det er med noen i samme rom, legger hun til.

Du kan også se alle nyheter her.