Populær videreutdanning

8. oktober 2013

34 studenter fra 13 ulike land startet i år på en Executive MBA ved Handelshøyskolen BI. Deltakerne er nøkkelpersoner på topp- og mellomledernivå, sier rektor Tom Colbjørnsen til Din

DinSide skriver i artikkelen at mange i USA velger å returnere til skolebenken for å ta en fulltids-MBA. Colbjørnsen peker på at nordmenn ofte ønsker å kombinere studiene med et karriereløp.

- Deltakerne er typisk midtveis i karrieren og opplever behov for faglig oppdatering. Etter å ha skaffet seg betydelig praksis har de en annen klangbunn for det faglige stoffet, ikke minst når det gjelder ledelsesfag. Handelshøyskolen BI har derfor utviklet et Executive MBA-program spesielt tilpasset studenter som er i full jobb, sier Colbjørnsen.

Erfarne EMBA-studenter

- Noe av det viktigste ved et Executive MBA-program er kunnskapen og innsikten deltakerne selv bidrar med. De som deltar på dette programmet er nøkkelpersoner i sine selskaper på topp -og mellomledernivå med et globalt perspektiv, sier rektor Colbjørnsen. Gjennomsnittsstudenten er 41 år og har en arbeidserfaring på 16 år. Studentene kommer fra et bredt spekter av bransjer, nasjonaliteter og næringsliv.

Høye krav

For å sikre at alle aksepterte kandidater både er kvalifisert og motivert for å fullføre programmet er opptakskravene krevende. En egen opptakskomité legger særlig vekt på hver enkelt søkers behov for faglig kompetanse, motivasjon, faglig erfaring og modenhet.

- BIs Executive MBA bidrar til å utvikle ledere på topp -og mellomledernivå med et globalt perspektiv. Ved å forstå forretningskultur og arbeidspraksis i ulike regioner i verden, vil du være i stand til å lykkes som en global leder. Programmet ser på komplekse internasjonale forretningsmessige utfordringer, og deltakerne lærer å verdsette og bruke ulike kulturelle tilnærminger. Undervisningen foregår i samarbeid med anerkjente internasjonale studiesteder i Singapore, Spania og USA, utdyper Colbjørnsen til BI.no. I 2012 var gjennomsnittslønnen til uteksaminerte studenter 811.000 kroner. 80 prosent av deltagerne fikk studiet sponset av selskapene de jobber i.

Du kan også se alle nyheter her.