QTEM er i gang!

28. oktober 2013

I høst startet den nye internasjonale nettverksmasteren QTEM – Quantitative Techniques for Economics and Management – ved Handelshøyskolen BI. Nylig møttes studentene, partnerbedriftene, Karriereservice og masteradministrasjon til kick-off.

Årets studenter er Mads Tofthagen Aurvåg, Harrak Abdetaouab, Eirik Nymo Isaksen, Axel Jacobsen, Sharma Dipanshu og Magnus Melbø Opsand.

- Vi er veldig fornøyd med de første studentene vi har tatt opp til QTEM, fortsetter Associate Dean, Øyvind Norli.

Konkurransedyktig profil

Årets QTEM-studenter

En av årets studenter, Eirik Nymo Isaksen, har gjennom studietiden vært redaktør for studentavisen Inside, samt jobbet i et PR-byrå. Til våren reiser han på utveksling til Lausanne i Sveits. Deretter går ferden videre til Taiwan for et semester, før mastergraden avsluttes ved BI siste halvåret.

 - Jeg liker å jobbe med tall, men ikke bare det. En fremtidig jobb for meg må kunne kombinere det kvantitative med kommunikasjon og det menneskelige, sier Nymo Isaksen.

En annen som også har fått øynene opp for det nye studiet er Sharma Dipanshu.

- Jeg er veldig glad i tall og QTEM passer svært godt til min profil, i tillegg får jeg en mulighet til å skille meg ut.

Økende behov for analytiske egenskaper

Det er 3 bedrifter som er med som BI Q-TEM Corporate Partners: Boston Consulting Group (BCG), Aker Soloutions og Accenture. Det stilles krav om at alle QTEM-studentene skal ha minst åtte uker internship i løpet av to år, og disse bedriftene kan bl.a. bidra med det. Det er de analytiske egenskapene disse bedriftene ser viktigheten av.

- Kompleksiteten i forretningslivet har endret seg ekstremt de siste 30 årene. Vi er sikre på at denne utviklingen ikke vil bremse og derfor er vi avhengig av å knytte til oss kompetente medarbeidere med sterke analytiske egenskaper, sier Managing Director i Accenture, Trond Berg.

Han får støtte fra tidligere student ved BI, Per Skøien, som til daglig jobber i Boston Consulting Group.

- Vi kjenner oss godt igjen i de kravene som stilles til studentene på QTEM. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å være en partnerbedrift.

Fakta om QTEM

- QTEM er et nettverksamarbeid med for tiden 6 europeiske handelshøyskoler; Solvay Brussels School of Economics and Management, HEC Lausanne, Goethe Universitetet i Frankfurt, Universitetet i Amsterdam, LUISS Guido Carli, Rome og BI, og to skoler i Asia: College of Management, National Taiwan University, Waseda University, Graduate School of Commerce og Graduate School of Economics i Tokyo. Nettverket utvides etter hvert med flere skoler fra alle verdensdeler.

- Hver skole rekrutterer opptil 15-20 studenter fra bachelorprogrammer. Handelshøyskolen BI rekrutterer fra siviløkonomstudiet og bachelor i finans.

- Studentene tilbringer første semester hjemme, for deretter å ta studier i to land og to skoler. Her tar de QTEM-godkjente kurs. Studentene avslutter med fjerde semester hjemme.

- Alle skolene bidrar med Corporate Partners. Selv om disse ikke forplikter seg til å ansette våre studenter, kan de være interessante bedrifter for studenter å vurdere i forbindelse med internships eller videre karriere.

Du kan også se alle nyheter her.