Rektor 2014 – stillingsutlysning

11. oktober 2013

Handelshøyskolen BI lyser i disse dager ut stillingen som rektor for perioden 2014 – 2018. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans.

Leder for nominasjonskomiteen Marianne Stenius, ekstern styremedlem ved BI og mangeårig tidligere rektor ved  Hanken School of Economics i Helsingfors ser frem til en spennende ansettelsesprosess.

- Dette er er en av de mest attraktive jobbene innenfor akademia i Skandinavia. En ny rektor vil ta over en velsmurt organisasjon med solid økonomi og rekordhøye opptakstall, sier Marianne Stenius.

  Les utlysningsteksten her.


Fakta om tilsetningsprosedyrer for ansatt rektor:
BI følger universitetslovens bestemmelser om ansettelse av rektor (Lovdata.no: univl. §10-4).

  • Det er styret som ansetter ny rektor ved Handelshøyskolen BI.
  • Ny rektor ansettes for en periode på fire år. Maksimal funksjonstid er to perioder
  • Innen 15. februar 2014 skal BIs styre få presentert nominasjonskomiteens innstilling til ny rektor for perioden 2014 til 2018.

Nominasjonskomiteen for BI Rektor 2014 består av følgende personer:

Oppnevnt av Styret:

Marianne Stenius (fra Styret og er komiteens leder)
Birger Magnus (ekstern)

Studentrepresentant:
Per-Olav Myhre

Faglige representanter:

Torger Reve
Hilde Christiane Bjørnland
Øyvind Lund Martinsen

Administrativ representant:

Mats Gimming Myhre

BIs reglement for nominasjon og tilsetting av rektor og prorektor.

Du kan også se alle nyheter her.