Fremtidens ledende innovasjonsforskere

25. november 2013

Handelshøyskolen BI samarbeider med NTNU om å utdanne morgendagens forskere. Det skjer gjennom en nasjonal forskerskole i innovasjon.

Gjennom Forskerskolen NORSI (Norwegian Research School in Innovation) er Handelshøyskolen BI med på å utdanne fremtidens innovasjonsforskere i Norge.

Målet er å skape en forskerutdannelse i internasjonal toppklasse for å sikre den nødvendige kompetanse innenfor innovasjonsforskning, som Norges fremtid som et av verdens mest utviklede land er avhengig av.

Innovasjonsforskere– Innovasjonsforskning er viktig for at Norge fortsatt skal være en nyskapende nasjon, sier Bjørn Asheim som er ansvarlig for en av studieretningene i NORSI – Program in Innovation and Growth (PING), som er lagt til BI.

Skreddersydd program
NORSI er et initiativ fra Norges Forskningsråd hvor BI og NTNU er ansvarlig for hver sin studieretning. Ifølge Asheim er det flere grunner til at Norge har et behov for denne skolen.

– Målet med PING er å være en sentral kilde til ny forskning om innovasjonsprosesser, og programmet er skreddersydd for utvikling av innovasjon i samfunnet. Vi ønsker at studentene skal forstå hvordan man gjennom samarbeid mellom universitet, industri og myndigheter mest mulig effektivt kan fremme innovasjon i foretak og offentlige organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt, avslutter Asheim.

Stort nettverk
Deltakerne som er tatt opp ved kurset er doktorgradsstudenter fra alle universiteter i Norge samt fra samarbeidende skandinaviske universitet med en fordypning i innovasjon og innovasjonsprosesser med fokus på tjenesteinnovasjon, helseinnovasjon, industrielle produkt- og prosessinnovasjoner samt innovasjonspolitikk.

– Det er flott å få muligheten til å være med. Vi er en samling av forskere fra flere ulike fagområder og universiteter i Norge, sier Tonje Hungnes. Hun er doktorgradsstipendiat i innovasjon ved BI og er en av 40 doktorgradsstudenter som er tatt opp ved Forskerskolen.

– Forskerskolen gir også mulighet for samarbeid og læring på tvers av fagfelt og utdanningsinstitusjoner. Det er spennende at innovasjon blir satset på, og temaene vi går igjennom er viktige for forskningen min innen helsesektoren, avslutter Hungnes

Fakta

  • Kurset er det første i Norge som satser på å koble næringsliv og innovasjonsforskning tettere sammen.
  • Stipendiatene møtes flere ganger i året og kurset er åpent for alle som forsker på innovasjon.
  • Forskerskolen startet september 2012

 

Du kan også se alle nyheter her.