Internship - Praksis på timeplanen

25. november 2013

14. november var det samling for studentene som hadde valgkurset Internship, høsten 2013. På samlingen holdt Stig Berge Matthiesen et foredrag om inspirerende ledelse, før det ble lagt til rette for nettverksbygging og servering av varm mat.

Internship er et av valgkursene studentene kan velge på sitt femte semester, ved BI Bergen. Som interns er studentene utplassert i en selvvalgt bedrift, hvor de jobber to ganger i uken hele semesteret. Her jobber de med relevante oppgaver i forhold til sin studieretning. Kurset avsluttes med en skriftlig oppgave, samt muntligeksamen der oppgaven og internshipet presenteres. Totalt gir kurset 15 studiepoeng.

En fot inn i arbeidslivet
I år var det 13 studenter som meldte seg på valgkurset. Det var stor variasjon blant bedriftene som ble valgt og studentene ved BI var utplassert i alt fra Lerøy Seafoods og Manpower til Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. 

Studentene forteller at de har hatt stor nytte av internshipet, både ved relevant arbeidserfaring og et større nettverk. I løpet av perioden samles studentene en gang i måneden hvor de lærer presentasjonsteknikk og har dialoger rundt kurset. Det er også to samlinger der studentene og bedriftene samles og kan utveksle erfaringer.

Oppfordrer studenter og bedrifter til å delta

Tilbakemeldingene fra både studenter og bedrifter har vært veldig gode og vi håper enda flere studenter vil søke. BI Bergen oppfordrer også bedrifter om å ta kontakt dersom de er interessert i å ha studenter hos seg i et semester.

Henrik Hernes er en av studentene som deltok på årets internship og jobbet hos nyskapningsparken. Vi spurte hva han satt igjen med etter ferdig internship: - Jeg sitter igjen med masse lærdom og nye kontakter. Jeg fikk muligheten til å jobbe med noe praktisk og ikke bare sitte i forelesning. Det var gøy å få ansvar og erfaringer som jeg aldri hadde fått mulighet til å få i et klasserom.

Du kan også se alle nyheter her.