Riktig kurs fra regjeringen

8. november 2013

Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2014 presentert løfter på flere områder. De viktigste satsingsområdene er styrking av etter- og videreutdanning, innovasjon, og fokus på FoU-sektoren og universitetene.

-Vi er glade for at regjeringen stiller seg positive til å styrke forskning og høyere utdanning. Dette er et tiltak som forteller om viktigheten av kvaliteten i forskningen og høyere utdanning, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Forskning og innovasjon

Totalt foreslår regjeringen å øke bevilgningen til brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 80 millioner kroner.

- Vi er svært fornøyde med at regjeringen prioriterer midler til brukerstyrt innovasjonsarena. Dette er noe som samfunnet etterspør og som er viktig for en velfungerende økonomi, sier Colbjørnsen.

100 millioner til økt satsing på kunnskap

Regjeringen vil øke finansieringen av universiteter og høgskoler med 100 mill. kroner.

Dette innebærer økt bevilgningsforslag til private høgskoler på 1,9 mill. kroner.

-Det er positivt at den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler styrkes med 100 mill. kroner. Dette viser at regjeringen følger opp sine ambisjoner i regjeringsplattformen. Selv om dette er små endringer, så er det et steg i riktig retning, fortsetter Colbjørnsen.

Studiefinansiering kuttes

Jens Stoltenberg la frem sitt siste forslag til statsbudsjett i oktober i år, hvor det blant annet ble lovet 11 måneders studiestøtte til studentene. 

I det reviderte statsbudsjett blir støtten bortprioritert.  Samtidig foreslår regjeringen å øke studiestøtten med 3 450 kroner for ett studieår.

-Det er en tydelig nedprioritering av studentene at forslaget om 11 måneders studiestøtte blir kuttet. Jeg støtter studentenes krav, avslutter Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.