Birkenledere: – Vi er ikke ego

11. desember 2013

Birken er ikke et enmannsshow, konkluderer en fersk masteroppgave fra BI, som nylig er omtalt i Finansavisen.

De to BI-studentene Kristin Staff Lorentzen og Gunhild Lier har i oppgaven "Norwegian Business Athletes" forsket på hva som motiverer norske ledere til å delta i Birken.

- Vi ønsket vi å avdekke noen "myter" om ledere (henholdsvis næringslivet) som går Birken.  I de senere årene så har disse lederene i media blitt fremstilt som noe selvsentrerte vesner, som er utstyrsfriker med høyt fokus på å hevde seg ved siden av jobben. Vår konklusjon viser en litt annen sannhet. Vi hadde en kvalitativ tilnærming hvor vi ønsket å avdekke motivasjonsgrunnlaget til å delta i Birken og i hvor stor grad de er prestasjonsorienterte, sier masterstudentene til BI.

Faksimile fra Finansavisen 29. november 2013

I oppgaven har de intervjuet 11 ledere i hovedsak fra næringslivet, hvor av seks var toppledere og resterende var ledere med mye ansvar innenfor sin avdeling.

- Det vi fant var at behovet for tilhørighet var sterkt. Disse lederne deltar og trener stort sett sammen med familie, venner og kolleger som for oss var noe uventet. Dette er også en kontrast til det medieskapte bildet, at lederen er selvsentrert og tilbringer alt for liten tid med familien sin og er sosiale. Det faktum at mange også er "ildsjeler" og bruker mye av fritiden på å trene sine egne og andres barn var også uventet, i tillegg til at flere av de har sittet i styret i forskjellige idrettslag, sier de.

- Graden av prestasjonsorientering og konkurranseinstinkt lurte vi også på, og dette var som forventet meget tilstedeværende. Her kom det også frem at de er enormt strukturerte og planlegger veldig nøye i forkant av hvert renn slik at de har best mulig forutsetning til å nå merket og gjøre et bedre resultat enn året før, avslutter masterstudentene. 

Du kan også se alle nyheter her.