BI kjøper D-blokken

5. desember 2013

BI kjøper tilbake D-blokken og eier dermed hele det enorme BI-bygget, skriver Finansavisen lørdag.

BI vil overta blokken innen utgangen av 2013. Ovenfor Finansavisen listet rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, opp flere grunner til utvidelsen.

– Ingen skal sitte med et sprikende inntrykk av hva som skjer bak disse veggene. BI-bygget skal være et kompetansebygg, og et av våre primære ønsker har vært å kunne påvirke hvem som leier arealer der.

Studentmassen ved BI har vokst jevnt de senere årene, og Colbjørnsen forteller at dette fører til økt arealbehov. Kjøpsårsaken dreier seg om fremtidig vekst.

– Vi ønsker ikke å stå der vi gjorde tidligere med BI-avdelinger spredt over hele byen. Det kan vise seg å bli for trangt, særlig når vi nå satser på økt executive-utdanning.

Colbjørnsen er nøye på at bygget blir stelt godt med, og legger til at det var BI selv som tok initiativet for kjøpet. Det føles rett og slett som en klok og riktig investering, avslutter Colbjørnsen.

Les også saken på Hegnar.no.

Du kan også se alle nyheter her.