En tredel av maten i verden kastes

28. desember 2013

Rundt en tredel av maten som produseres i verden, 1,3 milliarder tonn, kastes hvert år. En fersk masteroppgave avlagt ved Handelshøyskolen BI forklarer hvorfor, og ble nylig omtalt i VG.

Sarah Müller har skrevet masteroppgaven «En årsaksanalyse av matavfall i Norge». Den ferske masteroppgaven fra BI tegner et mer helhetlig bilde når det kommer til sløsing av maten. Norge står for cirka 380.000 tonn av det globale matavfallet på 1,3 milliarder tonn. Studien viser at ansvaret ikke bare ligger hos den enkelte forbruker, men i hele verdikjeden. - De mest åpenbare grunnene til at matvarer må kastes, er at produkter overgår holdbarheten på grunn av for lang tid på lager, sier Sarah Müller.

- Matavfall er en unødvendig kilde til forurensning og utslipp som bidrar til global oppvarming og klimaendringer. For å oppnå en drastisk reduksjon av avfallet må man se forsyningskjeden som en helhet og samarbeide i alle ledd, sier Müller.

I studien peker Müller på en rekke årsaker til sløsing. Dette er noen av dem:

  • Fokus på kostnadsreduksjon og stordriftsfordeler: - Det er billigere å produsere store mengder mat og ha den på lager, selv om den ikke kan bli solgt umiddelbart. Dette resulterer i en mismatch mellom tilbud og etterspørsel, utdyper Müller.
  • Mangel på informasjonsdeling: Dersom produsentene og forhandlerne deler mer informasjon, kan misforholdet mellom tilbud og etterspørsel reduseres. Likevel forhindrer maktkonflikter og mistillit mellom dem dette, ifølge Müller.
  • Kundene krever fulle hyller: Hvis kjøperen ikke finner fulle hyller, går hun lett til en annen butikk. Dette presser butikker til aldri å ha for lite av produkter.

Les den originale artikkelen fra vg.no her

Du kan også se alle nyheter her.