Kjempebyks på prestisjefylt rangering

2. desember 2013

Handelshøyskolen BI oppnår en 44. plass på den årlige Financial Times skolerangeringen. Med dette klatrer BI hele 18 plasser, noe som fortsetter den positive veksten fra fjoråret da BI rykket opp åtte plasser.

Rektor Tom Colbjørnsen Rektor Tom Colbjørnsen er godt fornøyd med at BI nå har rykket opp en divisjon blant Europas handelshøyskoler.

– Dette er kjempebra. Vi opererer i en renommèbransje, og i den sammenheng er kåringer som denne svært viktige for oss. Rangeringer er håndfaste bevis på vår internasjonale status, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Les intevju med Tom Colbjørnsen på DN.no.

Strategiske grep

BI har de siste årene tatt strategiske grep for å klatre på den prestisjefylte rangeringen. Innsatsen har gitt resultater, blant annet ved at MBA-programmet ved BI Fudan nå har blitt rangert.

– Vårt langsiktige mål har vært å klatre på listen gjennom å bedre både vår faglige styrke og relevans. Vi har hatt fullt fokus på å hevde oss som en internasjonal "business school". Vi har ambisjoner om å fortsette klatringen, og arbeidet med å videreutvikle BIs fagmiljøer pågår for fullt, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Berømmer organisasjonen

Colbjørnsen peker på målrettet innsats som en viktig faktor for dagens resultater.

- Dette er svært tilfredsstillende resultater. Jeg må berømme organisasjonen som har jobbet hardt for å heve nivået vårt, avslutter rektor Colbjørnsen.

Se hele listen her.

Du kan også se alle nyheter her.