BI-studenter gir råd om godt samarbeid

28. januar 2014

Hegnar Online Kvinner deler råd fra en ny masteroppgave ved Handelshøyskolen BI.

BI-studentene Martine Aarrestad og Marthe Turnes Brønbo intervjuet nylig et olje- og gasselskap og et konsulenthus under arbeidet med masteroppgaven. Studentene undersøkte selskaper som lykkes med kunnskapsdeling og samarbeid for å identifisere hva som bygger relasjoner. 

Faksimile

Les hele saken her.

– Resultatene bidrar til en økt forståelse om hva som bygger gode relasjoner. Det er interessant fordi det kan relateres til mange positive faktorer i arbeidslivet, forteller Martine Aarrestad til nettstedet. 

Etter arbeidet med studien kunne studentene dele følgende tips til bedrifter som vil styrke relasjonene og øke samarbeidet. 

1. Utfordre hverandre med felles mål og strenge tidsfrister- ansatte tvinges dermed til å dele kunnskap.

2. Synliggjør idéer og tanker for hverandre - lag kart, illustrasjoner og figurer, dette hjelper ansatte å forstå hverandre.

3. Snakk sammen i uformelle sammenhenger –kaffepraten er viktig for den personlige relasjonen mellom ansatte.

4. Ansatte som aktivt søker hjelp vil også oppleve at andre søker hjelp hos dem selv.

5. Lag et fellesrom for idéer og tanker, dette skaper uformelle diskusjoner som trigger kreativiteten og bryter sosiale barrierer.

Du kan også se alle nyheter her.