BI-studenter tok andre plass i Harvard-konkurranse

16. januar 2014

Masterstudentene Ole Jakob Ramsøy og Andreas Hesla Qvigstad ble tildelt andre plass i den presitjsefylte konkurransen om beste prosjektoppgave ved Harvard Business School.

De to BI-studentene går siste året BI-studenter tok andre plass i casekonkurranse på Master of Science in Business ved Handelshøyskolen BI, og skrev oppgaven, Oil Field Service Sector in Rogaland, som en del av et Harvard-basert kurs i strategi.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen roser studentene for deres prestasjoner.

- Jeg vil gratulere med en meget sterk presentasjon. Det er gledelig å se at BI-studenter hevder seg så høyt oppe i en internasjonal casekonkurranse, sier Colbjørnsen.

Studentene tar strategi som spesialisering på Master of Science-programmet ved BI. Kurset "Strategies for Industrial Competitiveness" er basert på et kurs i regi av Michael Porter ved Harvard Business School, og fungerer som en modell for nærmere 100 andre tilsvarende kurs ved universiteter og høyskoler i verden. De beste prosjektoppgavene fra hvert utdanningssted blir sendt inn til Harvard Business School som gjennom en nedsatt komité kårer den beste oppgaven på verdensbasis. Kursansvarlig ved Handelshøyskolen BI er Torger Reve.

Studenter ved BI har tidligere levert vinner-oppgaver i samme konkurranse i 2008 og 2011.

Du kan også se alle nyheter her.