Inge Jan Henjesand ny rektor ved Handelshøyskolen BI

13. februar 2014

Styret har i dag tilsatt Inge Jan Henjesand som rektor for åremålsperioden 1. august 2014 – 1. august 2018. Henjesand kommer fra stillingen som direktør for forskning, innovasjon- og næringspolitikk i NHOs landsforening, Abelia.

Inge Jan Henjesand, fotograf: Heidi Widerøe

Fotograf: Heidi Widerøe

Styret ved Handelshøyskolen BI er svært tilfreds med at Henjesand har takket ja til stillingen, og viser til en enstemmig innstilling fra nominasjonskomiteen som styret har sluttet seg til.

- Inge Jan Henjesand har ledererfaring både fra akademia og NHO-systemet. I tillegg har han gode nettverk innen næringsliv og det norske forsknings- og utdanningssystemet. I Henjesand mener styret at BI vil få en samlende person som vil bygge videre på BIs gode utvikling og resultater i årene fremover, sier styreleder Terje Venold.

Selv er Henjesand glad for å kunne takke ja til stillingen.

- Jeg kjenner BI godt, og ser virkelig frem til å kunne ta fatt på arbeidet som ny rektor over sommeren. Jeg vil være opptatt av hele virksomheten og vektlegge betydningen av å utvikle Handelshøyskolen BI i en konkurranseutsatt sektor. Gjennom de siste årene har BI oppnådd fantastiske resultater både akademisk og markedsmessig, noe jeg ser frem til å videreutvikle sammen med alle BIs dyktige ansatte og studenter, sier Inge Jan Henjesand.

Rektor Tom Colbjørnsens andre og siste åremålsperiode utløper 1. august 2014.

Kort resymé:

Inge Jan Henjesand er dr. oecon fra NHH 1996 med faglig bakgrunn innen markedsføring, strategi og ledelse. Henjesand hadde sentrale lederstillinger ved Handelshøyskolen BI i perioden 1998 – 2007, som instituttleder for Institutt for markedsføring, konserndirektør Divisjon forskning og fagressurser og som prorektor og konstituert rektor.

Henjesand kommer fra stilling som nestleder og direktør for forskning, innovasjons- og næringspolitikk i Abelia, en stilling han har hatt siden 2008. Henjesand kan vise til en rekke styreverv, tillitsverv og utvalgsarbeid, og hovedtyngden av disse er knyttet til utdanning-, høyskole-, universitets - og forskningssektoren.

Du kan også se alle nyheter her.