Slik stiller BI-studentene sterkere i jobbkøen

21. februar 2014

Rundt 70 prosent av de som uteksamineres fra BI hvert år får seg jobb før endte studier For mange av studentene har erfaring gjennom faget internship på timeplanen vært et viktig springbrett for videre karriere. Det skriver Side2 på sine nettsider.

Høsten 2011 innførte Handelshøyskolen BI pilotprosjektet Internship, et valgfag på både bachelor- og masternivå, hvor studentene skal ut som praktikanter i en virksomhet som er relevant for den studieretningen man tar.

Prosjektleder for Internship-faget Judith Holter sier at responsen på faget har vært utrolig positiv, både fra bedrifter og studenter.

– Slik vi ser det nå har dette prosjektet bare vært en vinn/vinn/vinn-situasjon – hvor både studenter, bedrifter og BI kommer godt ut av det. Det å bygge bro mellom akademia og praksis er et godt virkemiddel for å komme i dialog og opparbeide næringslivsrelevans.

En av de som har opplevd suksess gjennom internship er 25 år gamle Magnus Moland, som nå er inne i sitt siste semester som masterstudent med hovedfag i finans på BI. Han søkte internship for å ha noe annet en skole å vise til etter endt utdanning. Videre var muligheten for å knytte et større kontaktnett også en viktig årsak.

Viktig å skille seg ut

– Ved å ha et internship på CV’en, så stiller man sterkere i en eventuelt senere søknadsprosess. Det å ha noen relevante referanser og erfaring gjør at man stikker seg mer ut i mengden av jobbsøkere, sier Moland.

Moland gjennomførte i fjor hele to praksisperioder. Den første var et sommerinternship på eget initiativ i revisjons- og rådgivningsbedriften Deloitte, og den andre var i DNB, gjennom Internship-programmet til BI. Neste høst vender han tilbake til full stilling i Deloitte – et tilbud han fikk etter endt praksis.

Moland forteller at det er flere ting han tar med seg fra begge praksisene.

– Man blir mye mer bevisst på hva ulike bedrifter ser etter, og hvilke kvaliteter man burde vektlegge i seg selv, noe som ikke alltid er lett å vite. I tillegg har jeg sett at det er viktig å vise den aktuelle bedriften at du har en plan videre. Mange tenker kanskje at når skolen er ferdig, så vil man bare ut i jobb. Gjennom disse internshipene har jeg sett at det er viktig å ha tenkt gjennom hva man vil, og hvorfor man vil det.

Du kan også se alle nyheter her.