BI Bergen blir medlem av SiB

25. mars 2014

Fra høsten 2014 er BI Bergen fullverdige medlemmer av Studentsamskipnaden i Bergen.

Fra venstre: Per Kristian Knutsen Adm.dir i SiB, Audun Kjørstad styreleder i SiB, Torgeir Kjepso Saue leder i BIS Bergen, Elisabeth Seim direktør BI Bergen og Jens Petter Tøndel divisjonsdirektør Handelshøyskolen BI

Mandag 24.03 ble avtalen mellom BI Bergen og Studentsamskipnaden i Bergen underskrevet. BI Bergen er fullverdig medlem i SiB fra høsten 2014.

På generalforsamlingen 17.oktober 2013 vedtok studentene ved BI Bergen at de ønsker medlemskap i Studentsamskipnaden i Bergen. 24.03.14 ble avtalen signert av Per Kristian Knutsen, adm.dir i SiB og divisjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI, Jens Petter Tøndel.

For studentene innebærer dette at de fra høsten av kan benytte seg av alle SIBs tilbud, som fullverdige medlemmer. Spesielt helsetjenester og bo-muligheter har vært avgjørende for BI-studentenes valg om å bli en del av SIB. I tillegg blir studentene en større del av studentmiljøet i Bergen.

BI Bergen bidrar med 2000 heltidsstudenter til Studentsamskipnaden.

Alle BI-skolene er nå medlemmer i de lokale studentsamskipnadene. 

Administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen og divisjonsdirektør ved BI, Jens Petter Tøndel

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også se alle nyheter her.