BI mottar prestisjefylt pris

17. mars 2014

Handelshøyskolen BI mottar sammen med Nanyang Technological University (NTU) pris for fremragende samarbeid og kunnskapsutveksling mellom Singapore og Norge, de siste 15 årene.

– Vi tildeler denne prisen hvert år til en person, organisasjon eller selskap som har skilt seg ut ved å dele kunnskap og kontaktnett, slik at også andre selskaper eller organisasjoner kan dra nytte av og bidra til forbedring av de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Singapore, sier Erik Borgen, president i Norwegian Business Association (NBAS).

Utvekslingsstudenter viktig

BI og NTU har jobbet veldig tett når det gjelder forskning, utvikling og kunnskapsbygging,spesielt innenfor maritim sektor. Samarbeidet har omfattet utvikling og gjennomføring av felles BSc, MSc og EMBA med spesialisering mot maritim sektor, noe som også inkluderer et omfattende toveis utvekslingssamarbeid av studenter mellom Norge og Singapore.

Samarbeidet med BI inkluderer både Engineering School og Business School ved NTU. For tiden tilbyr BI både EMBA i Energy Management og EMBA i Shipping and Offshore i samarbeid med NTU, og til høsten vil over 90 bachelorstudenter i maritime studier tilbringe et obligatorisk semester ved BI i Oslo med omfattende næringslivskontakt.

– Det er vårt inntrykk at NTU-studenter har satt stor pris på opplevelsen av norsk miljø og nordisk kultur i tillegg til det faglige opplegget under sitt opphold i Norge, sier Erik Borgen, president i NBAS.

Du kan også se alle nyheter her.