Utdanningskomiteen besøkte BI

4. mars 2014

Tirsdag 4. mars besøkte Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF) Handelshøyskolen BI.

Totalt tretten medlemmer fra KUF var tilstede i dialogmøte med representanter fra BIs ledelse.

Komitemedlemmene fikk et innblikk i BIs læringsmiljø gjennom en omvisning i lokalene til studentforeningen og besøk på BIs bibliotek.

Rektor Tom Colbjørnsen presenterte BIs særpreg, etterfulgt av en diskusjon om viktige utdanningspolitiske saker.

KUF arbeider med kirke, utdanning og forskning – herunder forskning for landbruk, fiskeri og næringsliv.

Følgende KUF-medlemmer gjestet BI: Trond Giske, komitéleder (A), Iselin Nybø, 1. nestleder (V), Ivar Odnes, 2.nestleder (SP), Henrik Asheim (H), Sivert Haugen Bjørnstad(FrP), Christian Tynning Bjørnø(Ap), Kent Gudmundsen(H), Martin Henriksen (A), Tone Merete Sønsterud(A), Bente Thorsen(FrP), Anders Tyvand (KrF), Kristin Vinje(H), Anne Odenmarck (A).

Fra BI deltok: Rektor Tom Colbjørnsen, Jens Petter Tøndel, divisjonsdirektør for individmarked, og Yngve Kveine, Kommunikasjonsdirektør.

Du kan også se alle nyheter her.