BI-studenter hos Odfjell

7. april 2014

På Torsdag i forrige uke var klassen i Shipping management hos Odfjell for å bli bedre kjent med den maritime næringen og for å knytte kontakter med Odfjell som en potensiell arbeidsgiver.


Klassen sammen med Cathrine Bjune, kursansvarlig BI og Brit Bennet, VP Human Resources Odfjell SE

Nytt valgkurs i Bergen

I vår startet valgkurset "Shipping Management" for første gang ved BI Bergen. Utgangspunktet for oppstarten var et økende behov for denne type kompetanse i den maritime næringen i Bergen, samt stor etterspørsel fra studentene. Hele 50 studenter meldte seg på første gjennomføring

- Vi valgte å starte med shipping i Bergen fordi Bergen er en sentral shipping by i Norge - med et svært sterkt maritimt miljø. Deler av miljøet er verdensledende på sitt felt, som kjemikalietransport, forteller Cathrine Bjune, førstelektor og fagansvarlig for Shipping management ved BI.

Jobbmuligheter

På bedriftsbesøket fikk studentene en introduksjon av Odfjell og forretningsområdene de opererer i og en presentasjon av Odfjell Tankers – shippingdelen til Odfjell SE. I tillegg fikk de vite mer om hvilke jobb- og traineemuligheter som finnes i Odfjell, som hvert år ansetter mellom 14 og 18 nye.

Bjune satser på bedriftsbesøk og gjesteforelesere:

- Vi synes det er viktig å knytte det akademiske tilbudet aktivt til miljøet i byen, og har dermed satset på et bedriftsbesøk i året, i tillegg til en eller flere gjesteforelesere fra næringene.

Stilte velvillig opp som verter

Odfjell har tidligere forelest for BI flere ganger, og vært aktive på våre kurs både i Bergen, Oslo og Singapore. De stilte derfor velvillig opp som verter for et besøk.

- Det er flott for Odfjell å oppleve at så mange studenter fokuserer på vår næring. Vi har behov for godt utdannede, unge mennesker som spesialiserer seg innenfor vår bransje. Engasjement, både fra studenter og lærer, inspirer oss, sier Brit Bennet, VP Human Resources i Odfjell SE

Du kan også se alle nyheter her.