Flere kvinner velger topplederutdanning

2. april 2014

Handelshøyskolen BIs topplederutdanning innen energi blir stadig mer populær blant kvinnene, skriver HegnarOnline Kvinner.

På et år har kvinneandelen på Handelshøyskolen BIs topplederutdanning innen energi økt fra 20 til 30 prosent.

- Vi er svært fornøyde med årets tall. Å ha en blandet gruppe skaper dynamikk i læringsmiljøet, både med tanke på kjønnsfordeling, bakgrunn og erfaring, sier Kristin Dahl, direktør ved Executive Masters and Customised programmes til HegnarOnline Kvinner.

BI har de siste årene hatt dyktige kvinnelige studenter, som har lykkes godt. Dette til tross for at EMBA er et intensivt studium som krever mye ved siden av full jobb og familie i 18 måneder.

- Det siste året har vi bevisst profilert tidligere kvinnelige studenter i vår markedsføring. Blant annet gjennom video, bilder og uttalelser, fortsetter Dahl. 

 

 

Du kan også se alle nyheter her.