Kinas industrielle fremtid

7. mai 2014

Kinesisk bilindustri står overfor store utfordringer når det gjelder kvalitet og innovasjon. Det skriver Hegnar.no.

– Kina har tidoblet sin bilindustri de siste 10-15 årene, og følger etter vesten på ny teknologi og utslippsstandarder. Landet har gjennomgått en enorm profesjonalisering, men de har imidlertid en lang vei å gå når det gjelder å tenke nytt og kreativt. Kina har fortsatt en kopieringskultur, og landet har ikke fokus på, eller erfaring nok, til å finne opp nye produkter for bilindustrien, sier Bent Wessel Aas, Asia- sjef for Driver Control Systems i Kongsberg Automotive i Shanghai.

Wessel Aas var en av foredragsholderne som delte sine synspunkter da BI-Fudan arrangerte et symposium om Kinas bilindustri 6. mai. Arrangementet, som tiltrakk seg i overkant av 150 ledere og mellomleder fra verdens største marked for bilindustrien, rettet fokus mot temaer som blant annet innovasjon, produktivitet og lederkultur.

Internasjonal kultur

Professor ved BI-Fudan i Shanghai, Jan Kjetil Arnulf mener det eksisterer en egen internasjonal kultur i bilindustrien, i større grad enn i andre industrier, og at den er på vei til å installere seg i Kina nå.

– Bilindustrien er på mange måter en foregangsindustri for Kinas industrielle fremtid, fordi den er så stor og internasjonal. Mange av våre MBA-studenter ved BI Fudan arbeider i denne industrien. Gjennom å drive med lederutdanning her kan vi bidra til å gjøre denne industrien mer innovativ, sier Arnulf. 

Du kan også se alle nyheter her.