Har du erfaring eller interesse for film og redigering

12. mai 2014

Vil du jobbe for BI Trondheim ved siden av studiene?

Filmredigering

 

Har du erfaring eller interesse for film og redigering?
BI Trondheim vil satse mer på film og trenger deg med på laget.

Ta kontakt med Tonje Heggum snarest.
Tlf: 982 51 765
Epost: tonje.heggum@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.