BI snur opp ned på undervisningen

21. mai 2014

Studentene ved BI i Stavanger fikk høsten 2013 beskjed om å følge undervisningen hjemme og gjøre oppgaver på skolen. Det har resultert i mer fornøyde studenter og bedre karakterer.


Stavanger Aftenblad ble med da studentene ved BI i Stavanger møtte til forelesning i Statistikk, et kurs der foreleser har benyttet flipped classroom. Forelesningen foregår i et stort rom med mange mindre grupperom langs sidene. Glassvegger inn til alle rom gjør at førsteamanuensis og foreleser Njål Foldnes kan se hva som foregår.

– Dette faget er blitt det kjekkeste på skolen, og det faget jeg føler jeg har mest kontroll på. Det sier Victor Rolfsnes. Han sitter i ett av grupperommene med to andre medstudenter. De andre nikker. Alle tre tar utdanning i markedsføring ved BI.

YouTube på timeplanen

Undervisningsformen “flipped classroom” vil i praksis si at forelesningen er tatt opp på video og deretter lastet opp på YouTube. På den måten kan studentene se forelesningen i sitt eget tempo, så mange ganger de vil. Når de i etterkant møter til forelesning på skolen kan jobbe med oppgaver, og benytte sjansen til å spørre foreleser om ting de står fast på.

Erfaringene fra pilotprosjektet som ble gjennomført ved BI Stavanger viser at studentene både er mer fornøyde med nye undervisningsformer og at karakterene blir bedre. 

– Jeg tenker å gjøre all min undervisning på denne måten etter hvert, sier Foldnes.

Flipper i matematikk

Høsten 2013 bestemte Foldnes seg for å dele matematikk-klassen inn i to grupper, hvorav en fikk utelukkende videoforelesninger, mens den andre gruppen fikk tradisjonelle forelesninger. Tanken bak piloten var å bruke digitale medier for å gjøre avstanden mellom foreleser og student mindre.

Foldnes testet studentene to ganger, og begge gangene fikk den gruppen som hadde fått “flipped undervisning” best resultater.

– Forskjellen mellom de to gruppene er påfallende til flipped-gruppens fordel. Tilbakemeldingene har heller ikke latt vente på seg, og studentene som mottok flipped undervisning forrige semester etterspør nå flipped undervisning dette semesteret, sier Foldnes. 

Du kan også se alle nyheter her.