MOOC til Norge

16. juni 2014

– En skole som ikke er i utvikling er i avvikling, sier June Breivik, Handelshøyskolen BIs representant i det regjeringsoppnevnte MOOC-utvalget, som mandag presenterte sine anbefalinger til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

"MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning" er navnet på NOU-rapporten som mandag 16. juni ble lagt frem for kunnskapsministeren. Rapporten byr på en rekke anbefalinger, hvorav hovedfokuset er rettet mot blant annet opprettelse av en felles MOOC-plattform, økte midler til forskning på teknologibruk i høyere utdanning, samt en offensiv satsning på MOOC i etter- og videreutdanningen.

– MOOC og andre digitale verktøy vil spille en viktig rolle i fremtidens høyere utdanning, også i Norge. Jeg er svært glad for å ha mottatt en grundig og spennende utredning. Nå har både jeg og utdanningsinstitusjonene fått et solid grunnlag for å stake ut kursen videre, uttalte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i etterkant av overrekkelsen.

MOOC står for Massive Open Online Courses, som enkelt forklart dreier seg om utdanninger som foregår utelukkende på nett. Utvalget har det siste året hatt fokus på å utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av den sterke utviklingen i MOOC og annen utdanningsteknologi. På bakgrunn av disse utredningene har utvalget lagt frem anbefalinger til norske myndigheter og diverse utdanningsinstitusjoner.

June Breivik, utviklingssjef for e-læring ved Handelshøyskolen BI og BIs representant i MOOC-utvalget, mener all innovasjon og nytenkning kjennetegnes av evnen til å stille spørsmål, ikke finne svar, samt evnen til å sette sammen kjente fenomener på en ny måte.

– Utdanning i dag er drevet av tilbud, i fremtiden vil utdanning drives av etterspørsel. Det betyr ikke at utdanning dør, men at forretningsmodellene endres. En skole som ikke er i utvikling er i avvikling. Utdanningsinstitusjonene må derfor mestre endring for ikke å gjøre seg til ofre, avslutter Breivik.

Du kan også se alle nyheter her.