BI og Hæren går sammen om et nytt masterprogram

1. september 2014

Handelshøyskolen BI og Hæren signerte tidligere i år en ny samarbeidsavtale som skal tilby et skreddersydd masterprogram i sikkerhet og kulturforståelse. Programmet hadde oppstart 1. september.

Samarbeidsmasteren vil i all hovedsak omfatte kommunikasjon på tvers av kulturer og hvordan man tar beslutninger under stress og usikkerhet. Norge er et lite land og kompetansen innen sikkerhet er desentralisert i mindre miljøer. Ambisjon er derfor å samkjøre de akademiske kompetansemiljøene.

- Masterstudiet i sikkerhet og kulturforståelse tar utgangspunkt i å styrke kompetansen og evnen til å analysere og tolke oppdrag, situasjon og kontekst. Hensikten er at den enkelte skal være best mulig kvalifisert til å gjøre egne vurderinger både som individ og som del av en enhet/gruppe. Det er lagt opp til en “makro-til-micro” tilnærming på sikkerhetspolitikk og globale utfordringer, ned til regionale konflikter og utfordringer, sier Kjell A. Eliassen, professor ved Handelshøyskolen BI og fagansvarlig for det nye masterprogrammet.

Førsteamanuensis Are Vegard Haug og Professor Kjell A. Eliassen

F.v: Førsteamanuensis Are Vegard Haug og Professor Kjell A. Eliassen

Hva som skal til for å sikre effektiv ledelse og organisering under ekstreme situasjoner er ett av temaene som blir berørt. Etter Gjørv-kommisjonens analyse av 22.juli krisen var det tydelig at Norge har utfordringer internt og eksternt i et stadig mer komplekst internasjonalt samfunn. Nettopp 22.juli kommisjonen og In Amenas krisen er valgt som pensum i faget Militærmakt, konflikthåndtering og terrorisme. Programmet trekker også inn ressurser fra kompetansemiljøer som Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets høyskole, E-tjenesten med flere.

Sentralt i dette programmet står kompleksiteten i den kulturelle konteksten man møter utenlands eller i multinasjonale operasjoner. Studentene lærer hvordan de skal forstå lokal kontekst og kultur og samhandle med de lokale på deres premisser. BIs egen spesialist på kulturell kommunikasjon, Gillan W. Søderholm fra Institutt for Kultur og Kommunikasjon har en viktig rolle.

Masterprogrammet har oppstart for Hæren 1. september, men det er fortsatt mulig for sivile virksomheter å tegne seg til denne gjennomføringen.

Du kan også se alle nyheter her.