Toppstudentene ble tildelt Presidential-stipendet

18. september 2014

BI Presidential-stipendet ble onsdag gitt til 21 toppstudenter som alle hadde vist at de var av den høyeste standard.

Dette var imidlertid første gang at Handelshøyskolen BIs nye rektor, Inge Jan Henjestad, har fått dele ut Presidential-stipendet. Hele overleveringsseremonien ble åpnet ved å gi kandidatene et løfte:

– Det at du er her i dag betyr at du har ofret, og overvunnet utfordringene som gjør deg fortjent til dette stipendet. I år ble BI tildelt en internasjonalt anerkjent akkreditering, som igjen betyr at vi har målt opp mot de høyeste utdanningsinstitusjonene i verden. Med dette i tankene vil vi gjøre vårt ytterste for å levere tilbake til deg.

BI - et internasjonalt førstevalg

Blant A-studentkandidatene befant det seg elleve internasjonale studenter som representerte land som India og Vietnam, Ukraina og Russland, men til tross for at flere internasjonale skoler tilbyr et slikt stipend, så syntes de internasjonale studentene likevel at BI var den som skilte seg ut.

– Jeg var ikke av den oppfatning at Europa var spesielt rimelig, men da jeg begynte å se på BI sitt Presidential-stipene og Strategic Marketing management-kurset, innså jeg de mulighetene det ville gi meg. Jeg la fra meg alle andre programmer, sier Aditya Shekar, tidligere leder i studentforeningen ved Bangalore University i India.

– Det jeg tror hjalp meg for å oppnå dette stipendet var min evne til å balansere det å få toppkarakterer med det å være involvert i universitetslivet på andre områder. Det å kunne disponere tiden sin riktig er ekstremt viktig, sier Daria Valerievna Kuznetsova, som i tillegg til å være toppstudent også var leder av Danseklubben ved det amerikanske universitet i Bulgaria.

Her mottar Kristine Rønning Johansen Presidential-stipendet

BI arbeider stadig med å utvide sin internasjonale profil, men blant de 21 studentene som onsdag ble tildelt Presidential-stipendet befant det seg også ti nordmenn. En av disse var Kristine Rønning Johansen.

– Det føles godt å bli satt pris på. En har satt av så mye tid, men samtidig har det vært både gøy og hardt. Det er bra at Handelshøyskolen BI gjør dette; en liten påskjønnelse for å jobbe hardt, sier Kristine.

Det var i alt 20 land representert på seremonien. Det var ikke bare Presidential-stipendet som ble utdelt, også andre stipender som Master of Science og BBA. 

Følgende personer ble i år tildelt Presidential-stipendet:

• Eugen Cucu, Moldova

• Dmytro Donukis, Ukraina

• Ruslan Kovalenko, Ukraina

• Daria Valerievna Kuznetsova, Russland

• Tudor Muruzuc, Russland

• Le Linh Nguyen, Vietnam

• Atal Pandit, Nepal

• Valeriia Petrusenko, Ukraina

• Aditya Shekar, India

• Kalina Plamenova Simeonova, Bulgaria

• Binh Minh Thi Truong, Vietnam

• Randi Hovden Borge, Norge

• Petter Bringedal, Norge

• Aksel Øverland Engebakken, Norge

• Ali Aishe Jalal, Norge

• Kristine Rønning Johansen, Norge

• Jørgen Hansen Juvik, Norge

• Charlotte Stranden Karlsnes, Norge

• Mathias Tidemann Krafft, Norge

• Roy Emeka Nwachukwu, Norge

• Mads Andre Valderhaug, Norge

Du kan også se alle nyheter her.