7 av 10 får jobbtilbud før endte studier

8. oktober 2014

Tradisjonelle stillingsannonser er et av de minst brukte virkemidlene for å kapre en BI-student. For avgangsstudentene ved Handelshøyskolen BI spiller nettverk en essensiell rolle når de søker sin første jobb etter studiene. Det skriver Finansavisen.

BIs arbeidsmarkedsmarkedsundersøkelse for 2014 viser at over 70 prosent av alle siviløkonom- og masterstudenter får tilbud om jobb før endte studier. 40 prosent av studentene får mer enn ett jobbtilbud.

– Handelshøyskolen BI arbeider kontinuerlig med å gjøre overgangen fra studielivet til arbeidsmarkedet kortest mulig for studentene. Det er gledelig at undersøkelsen reflekterer en stor etterspørsel etter BI-studentenes kompetanse, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Undersøkelsen viser også at BI-studenter finner jobb gjennom andre kanaler enn tradisjonelle jobbannonser. Kun 3 prosent har etablert kontakt med nåværende arbeidsgiver gjennom annonser i avis eller tidsskrift. 14 prosent har tatt direkte kontakt med bedriften de senere skulle få jobb i, og 18 prosent har opprettet kontakt gjennom bekjente eller nettverk.

Fikk jobb ett år før eksamen

Masterstudenten Kanutte Røstad er en av de som har allerede har sikret jobb, hele ett år før endte studier. Hun er blant de 16 prosentene som går ut i en konsulentstilling etter endte studier ved BI. Fra og med august 2015 skal ledelse- og organisasjonspsykologi-studenten jobbe for Capgemini Consulting.

Faksimile fra Finansavisen 8. oktober 2014

– Jeg har brukt tid det siste året til å tenke på hva jeg har lyst til og hva jeg er god på. En bevissthet rundt disse temaene tror jeg er fornuftig i en jobbsøkerprosess, sier Røstad.

Når Finansavisen spør hvorfor valget falt på Capgemini, forteller hun at inntrykket av selskapet, med høyt fokus på kvalitet og et godt arbeidsmiljø var utslagsgivende. Røstad tror deltidsstillingen hennes i konsulentselskapet StudConsult har vært en viktig inngangsport. Gjennom det studentdrevne konsulentselskapet har Røstad blant annet arbeidet på oppdrag i tett samarbeid med nettopp Capgemini.

– Å få den rette jobben handler ofte om å være på rett sted til rett tid og å ha litt flaks. Samtidig har man ofte mulighet for å påvirke flaksen litt, ved å sette seg selv i riktig posisjon, avslutter Røstad. 

Du kan også se alle nyheter her.