Etterutdanning gir karriere- og lønnsgevinst

6. oktober 2014

Nesten halvparten av alle etter- og videreutdanningsstudenter ved Handelshøyskolen BI får en stilling på høyere nivå etter endt utdanning. To av tre oppgir at de har fått en lønnsøkning som følge av utdanningen. Det skriver Dagens Næringsliv.

Faksimile DN 6. oktober 2014

Faksimile DN 6. oktober 2014

– Ansatte som velger å ta videreutdanning gir bedriften merverdi i form av ny kunnskap og relevant påfyll. Kombinasjonen deltidsstudier og karriere over flere år gir en unik mulighet til å sette fersk kunnskap ut i praksis hos bedriften, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Inge Jan Henjesand til Dagens Næringsliv.

Henjesand er svært fornøyd med tallene fra BIs nye Arbeidsmarkeds-undersøkelse og peker på etter- og videreutdanning som et livslangt prosjekt. 

– Tallene reflekterer en god etterspørsel etter kompetansen våre kandidater innehar. Solid ekspertise vil alltid være etterspurt, og det er gledelig at våre studenter opplever dette. Arbeidsmarkedet er i økende grad dynamisk noe som krever at man holder seg faglig på topp i løpet av hele karriereløpet.

Hele 66 prosent av studentene svarer i undersøkelsen at de har fått en lønnsøkning. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen etter studiene var på mellom 21.000 og 40.000 kr og er størst for de som tok en Bachelor of Management. Over 80 av de som har fått lønnsøkning mener at denne er et direkte resultat av etterutdanning.

Motiverte ansatte

Undersøkelsen viser også at etterutdanning av ansatte vil komme bedriftene til gode. 65, 4 prosent sier at studiene har ført til stor/meget stor tilfredshet i jobben etter at de har fullført graden. 

– Dette kan tyde på at de som tar etter- og videreutdanning ikke bare blir mer kompetente til å utføre sine tidligere jobber, men at kompetansen legger grunnlag for økt mestringsfølelse i komplekse arbeidsoppgaver. 

Trives i jobben

9 av 10 etter- og videreutdanningsstudenter svarer at de har fått styrket karrieremuligheter etter fullført grad. Likevel svarer halvparten av studentene at de ikke ønsker en ny stilling etter endt utdanning.

– Videreutdanning handler ikke nødvendigvis kun om radikale karriere- og lønnssprang. Undersøkelsen viser at de aller fleste er fornøyd med den jobben de har i dag. Det er læringseffekten som er en pådriver for mange, sier Henjesand. 

 

 

Du kan også se alle nyheter her.