BI Bergen tar næringslivsrelevansen på alvor

21. oktober 2014

Under konferansen Fremtid:14 var politikere, akademikere og representanter fra lokalt næringsliv samlet på BI Bergen for å diskutere fremtiden.

Torsdag 16. oktober avholdt BI Bergen den første årlige konferansen der fremtiden vil bli satt på agendaen. Hovedfokuset for årets konferanse var klyngenes dynamikk, deres betydning for nyskapning og deres rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Et samarbeid om fremtiden

- BI er næringslivsuniversitetet. Vi synes det er viktig å samhandle med næringsliv og det politiske liv for å møte morgendagens utfordringer, sier Elisabeth Anfinsen Seim, direktør ved BI Bergen

Politikere, forskere, studenter og næringsliv var samlet for diskutere de viktige utfordringene Norge står ovenfor; Hvilken fremtid ser vi for oss og hvilke veivalg skal vi ta for å skape det fremtidige Norge? 

Binder sammen forskning, næringsliv og politikk

Etter åpning av ordfører i Bergen Trude Drevland (H) var det innlegg fra Amir Sasson (BI), Knut Helland (UiB), Ulf-Hennig Olsson (BI), Owe Hagesæther (NCE Subsea), Alf-Helge Aarskog (The Seafood Innovation Cluster/Marine Harvest), Jette Christensen (AP), Kjell J. Sunnevåg (Konkurransetilsynet), Paul Christian Rieber (GC Rieber) og Henning Warloe (H).

Det ble slått fast at kommunikasjonen mellom, og kunnskapen om, de ulike aktørene var begrenset, og at et langt bedre kommunikasjons- og samarbeidsklima kunne gi betydelige synergieffekter.

Representanter fra næringslivet kom med forslag og oppfordringer til akademia om å lage fagporteføljer og kurstilbud som står i direkte samsvar med markedets behov, noe vi ved BI Bergen allerede er begynt å følge opp. Eksempelvis ble det etterlyst bedre kunnskap om beslutningsteori, forhandlinger og kultur- og markedsforståelse, -men det ble samtidig understreket at et solid grunnlag i økonomiske fag må ligge i bunn.

Samtlige foredragsholdere var enige om at Norge hurtig og effektivt må utvikle nye næringer (maritime), samtidig som vi må utnytte, utvide og eksportere den teknologiske kompetansen vi allerede har bygget opp gjennom flere tiår. 

Du kan også se alle nyheter her.