Hilde Bjørnland inn i ekspertutvalg

24. oktober 2014

Internasjonalt omtales Norge som et eksemplarland hvor politikerne har klart å binde seg til regel-masten. Nå skal BI-professoren Hilde Bjørnland på oppdrag fra regjeringen foreta en helhetlig vurdering av praktiseringen av handlingsregelen.

Fredag 17. oktober offentliggjorde regjeringen et nytt ekspertutvalg. Det er praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter som skal under lupen. Dette i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt, og hensynet til kommende generasjoner. Utvalget skal også vurdere hvordan det i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlandsøkonomien.

- Dette er viktige problemstillinger og derfor er det en spennende mulighet å få jobbe med dette utvalget. Jeg ser frem til arbeidet, sier Hilde Bjørnland. Sammen med et ekspertpanel på syv skal hun granske de største utfordringene ved dagens handlingsregel.Ser frem til å jobbe med disse spørsmålene

- Handlingsregelen (forventet realavkastning av oljefondet) skal sikre en gradvis innfasing av oljepenger. Regelen i seg selv er bra. Problemet er at handlingsregelen ikke gir oss gode nok mekanismer for å si hvordan politikerne skal prioritere pengebruken. Videre, hadde vi brukt hele handlingsrommet hadde det også blitt en svært kraftig stimulans inn i Norsk økonomi. Oljefondet har som kjent vokst kraftig de siste årene, og er nå vesentlig større enn det man så for seg da det ble introdusert i 2001.

Med et stort fond kan det vi skal bruke over handlingsregelen endre seg mye fra ett år til det neste, og blir dermed mindre egnet som operativt mål for finanspolitikken på kort sikt. Og så er det en del utfordringer på sikt (alderdomsbølgen) som har et større finansieringsbehov enn det man så for seg for 10-15 år siden, forteller Bjørnland. Hun ønsker ikke å forskuttere utvalgets konklusjon, men ser frem til å arbeide med spørsmålene på en konstruktiv måte. Interessant for studenteneHilde forsker med flere på CAMP (BIS Senter for anvendt makor- og petroleumsøkonomi)om sammenheng mellom olje og økonomi.

Sammen med Leif Anders Thorsrud ser de på i hvilken grad handlingsregelen har bidratt til å skjerme norsk økonomi når det har vært store svinger i oljeprisen. - Studentene er interessert i dette. Vi diskuterer tema i masterkurset jeg har i 'business cycles'

Om åtte måneder skal utvalget presentere sin rapport.

Du kan lese om mandatet til ekspertutvalger på regjeringen.no

Sammensetningen av utvalget:

  • Professor Øystein Thøgersen (Leder av utvalget)
  • Direktør Ida Wolden Bache
  • Professor Hilde Bjørnland
  • Professor Knut Anton Mork
  • Seniorøkonom Silje Ones
  • Sjeføkonom Stein Reegård
  • Professor Kjetil Storesletten
Du kan også se alle nyheter her.